ปิดรับสมัครชั่วคราว

ขณะนี่เรากำลังปรับปรุงระบบ  จึงขอปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราว